Esdres
El rei Cir autoritza la reconstrucció del temple


1


    1 L’any primer del regnat de Cir, rei de Pèrsia, * el Senyor va decidir de complir el que havia anunciat per boca de Jeremies. * Va moure el cor de Cir, rei de Pèrsia, a promulgar per tot el seu imperi, de viva veu i per escrit, aquest edicte: