Carta als Efesis5

31 Per això, tal com diu l’Escriptura, l’home deixa el pare i la mare per unir-se a la seva dona, i tots dos formen una sola carn.* 32 Aquest misteri és gran: jo entenc que es refereix a Crist i l’Església,