Carta als Efesis5

2 viviu estimant, tal com Crist ens va estimar i s’entregà a si mateix per nosaltres, * oferint-se a Déu com a víctima d’olor agradable. *