Carta als Efesis



5

11 I no col·laboreu en les obres estèrils dels qui són tenebra; més aviat denuncieu-les. *