Carta als Efesis1


    3 Beneït sigui el Déu i Pare de nostre Senyor Jesucrist, *
     que ens ha beneït en Crist *
     amb tota mena de benediccions espirituals dalt al cel. *
    4 Ens escollí en ell abans de crear el món, *
     perquè fóssim sants, irreprensibles als seus ulls. *
     Per amor 5 ens destinà a ser fills seus per Jesucrist, *
     segons la seva benèvola decisió,
    6 a lloança i glòria de la gràcia
     que ens ha concedit en el seu Estimat. *
    7 En ell, per la seva sang,
     hem obtingut la redempció,
     el perdó dels nostres pecats.
     La riquesa de la gràcia de Déu *
    8 s’ha desbordat en nosaltres.
     Ell ens ha omplert de tota saviesa i intel·ligència.
    9 Ens ha fet conèixer el misteri del seu designi,
     la decisió benèvola que havia pres *
    10 per executar-la en la plenitud dels temps: *
     recapitular en el Crist * totes les coses,
     tant les del cel com les de la terra.
    11 En Crist hem rebut la nostra part en l’herència; *
     ens hi havia destinat el designi d’aquell qui tot ho duu a terme
     d’acord amb la decisió de la seva voluntat. *
    12 Volia que fóssim lloança de la seva glòria,
     nosaltres que des del principi tenim posada en Crist la nostra esperança. *
    13 En ell, vosaltres vau escoltar la paraula de la veritat,
     l’evangeli que us salva. *
     En ell heu cregut
     i heu estat marcats amb el segell de l’Esperit Sant promès. *
    14 I l’Esperit és la penyora de l’heretat que Déu ens té reservada, *
     quan ens redimirà com a possessió seva,
     a lloança de la seva glòria.