Carta als Efesis1


    13 En ell, vosaltres vau escoltar la paraula de la veritat,
     l’evangeli que us salva. *
     En ell heu cregut
     i heu estat marcats amb el segell de l’Esperit Sant promès. *