Deuteronomi6

8 Lliga-te-les a la mà com un distintiu, porta-les com una marca entre els ulls. *