Deuteronomi6


    4 »ESCOLTA, Israel: * el Senyor és el nostre Déu, el Senyor és l’ÚNIC. * 13 Reverencia el Senyor, el teu Déu, serveix-lo només a ell i jura tan sols pel seu nom. *