Deuteronomi6


    4 »ESCOLTA, Israel: * el Senyor és el nostre Déu, el Senyor és l’ÚNIC. * 5 Estima el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor, amb tota l’ànima i amb totes les forces. * 6 Grava en el teu cor les paraules dels manaments que avui et dono. * 7 Inculca-les als teus fills; parla’n a casa i tot fent camí, quan te’n vagis al llit i quan et llevis. 8 Lliga-te-les a la mà com un distintiu, porta-les com una marca entre els ulls. * 9 Escriu-les als muntants de la porta de casa teva i dels portals de la ciutat.