Deuteronomi34


    1 Moisès va pujar de les planes de Moab al mont Nebó, al cim del Pisgà, davant de Jericó, i el Senyor li va fer contemplar tot el país: la regió de Galaad fins al territori de la tribu de Dan, 2 els territoris de Neftalí, d’Efraïm i de Manassès, i tot Judà fins al mar Mediterrani, 3 el Nègueb i la plana de la vall de Jericó, la ciutat de les Palmeres, fins a Sóar. *
    4 Llavors el Senyor digué a Moisès:
     —Aquest és el país que vaig prometre a Abraham, a Isaac i a Jacob que donaria als seus descendents. * Te l’he fet contemplar amb els teus propis ulls, però no hi entraràs. *