Deuteronomi33


    8 Per a la tribu de Leví, digué:
     —Tu, Senyor, has confiat els teus urim i tummim *
     a uns homes que et són fidels,
     després de posar-los a prova a Massà
     i discutir amb ells a les fonts de Meribà. *
    9 Han dit al pare i a la mare:
     “No sabem qui sou.”
     No han reconegut els seus germans
     i han ignorat els seus fills,
     per guardar la teva paraula
     i vetllar per la teva aliança. *
    10 Indicaran a Jacob les teves sentències,
     les teves respostes, al poble d’Israel; *
     cremaran ofrenes a la teva presència,
     i holocaustos sobre el teu altar.