Deuteronomi3

17 Vaig assignar-los també l’Arabà, que té el Jordà per frontera, des de Genesaret * fins al mar de l’Arabà, el Mar Mort, al peu dels vessants del mont Pisgà, a l’est del Jordà. *