Deuteronomi3

10 Havíem conquerit totes les ciutats de l’altiplà, les del país de Galaad i també les de Basan, on regnava Og, fins a les ciutats de Salcà i Edreí. *