Deuteronomi27


    14 »Els levites s’adreçaran a tots els israelites i proclamaran amb veu forta:
    15 »“Maleït el qui es fabriqui un ídol de talla o de fosa, obra d’homes, que el Senyor detesta, i l’adori en secret!” * I tot el poble respondrà: “Amén.”
    16 »“Maleït el qui menyspreï el pare o la mare!” * I tot el poble respondrà: “Amén.”
    17 »“Maleït el qui desplaci les fites de la propietat del seu veí!” * I tot el poble respondrà: “Amén.”
    18 »“Maleït el qui desencamini un cec!” * I tot el poble respondrà: “Amén.”
    19 »“Maleït el qui violi els drets de l’immigrant, de l’orfe o de la viuda!” * I tot el poble respondrà: “Amén.”
    20 »“Maleït el qui jegui amb una de les dones del seu pare, perquè pren al seu pare el lloc de marit!” * I tot el poble respondrà: “Amén.”
    21 »“Maleït el qui jegui amb una bèstia!” * I tot el poble respondrà: “Amén.”
    22 »“Maleït el qui jegui amb la seva germanastra de part de pare o de mare!” * I tot el poble respondrà: “Amén.”
    23 »“Maleït el qui jegui amb la seva sogra!” * I tot el poble respondrà: “Amén.”
    24 »“Maleït el qui assassini d’amagat el seu proïsme!” I tot el poble respondrà: “Amén.”
    25 »“Maleït el qui es deixi subornar * i assassini un innocent!” I tot el poble respondrà: “Amén.”
    26 »“Maleït el qui no observi els manaments d’aquesta llei i no els compleixi!” * I tot el poble respondrà: “Amén.”