Deuteronomi24

9 Recorda el que el Senyor, el teu Déu, va fer a Maria quan fèieu camí, després de la sortida d’Egipte. *