Deuteronomi
Persones excloses de l’assemblea del poble


23


    2 »Un home amb els testicles esclafats o el membre viril amputat no serà admès a la comunitat del Senyor. *