Deuteronomi21

2 els teus ancians i els teus jutges amidaran la distància que hi ha des del lloc on es troba el cadàver fins als pobles del voltant, 19 el pare i la mare el portaran al tribunal, davant els ancians de la seva ciutat.