Deuteronomi18

5 ja que el Senyor, el teu Déu, ha escollit els de la tribu de Leví d’entre totes les teves tribus perquè oficiïn donant culte al nom del Senyor per sempre.