Deuteronomi17


    8 »Quan trobis a la teva ciutat un cas massa difícil de sentenciar —homicidis, plets, lesions i altres litigis—, puja al lloc que el Senyor, el teu Déu, haurà escollit. * 9 Allà presenta’t als sacerdots levites i al jutge que estigui llavors en funcions, i exposa el teu cas. Ells t’indicaran com l’has de resoldre. * 10 Actua tal com ells sentenciïn * des del lloc escollit pel Senyor; no deixis de seguir tot el que hauran dictaminat. 11 Accepta la resposta que et donin, * compleix la sentència que pronunciïn, sense desviar-te’n ni a dreta ni a esquerra. 12 Si algú per arrogància no escolta el sacerdot que oficia davant el Senyor, el teu Déu, o bé no escolta el jutge, serà condemnat a mort. Extirpa d’Israel la maldat. *