Deuteronomi14


    21 »No mengeu la carn d’una bèstia morta de mort natural: * dóna-la a l’immigrant que resideix a la teva ciutat, i que en mengi, o bé ven-la a un foraster: * tu ets un poble consagrat al Senyor, el teu Déu. * No coguis un cabridet amb la llet de la seva mare. *