Deuteronomi12


    2 »Destruïu completament tots els santuaris situats a dalt de les muntanyes prominents, en els turons o sota qualsevol arbre frondós, on les nacions que desposseireu adoren els seus déus. 3 Derroqueu els seus altars, esmicoleu els pilars sagrats, cremeu els bosquets sagrats i destrosseu les estàtues dels seus déus. Que d’aquests indrets en desaparegui el record. *
    4 »Quan donareu culte * al Senyor, el vostre Déu, no feu com aquestes nacions. 5 Anireu tan sols al lloc que el Senyor, el vostre Déu, haurà escollit d’entre totes les vostres tribus perquè porti el seu nom. * És el lloc on vol habitar. Aneu allà per consultar-lo. 6 Oferiu en aquest lloc els vostres holocaustos i altres sacrificis, la desena part de les collites, la part del fruit del vostre treball, els dons que heu promès al Senyor amb un vot, les ofrenes voluntàries i les primeres cries del vostre bestiar gros o menut. 7 Allà, a la presència del Senyor, el vostre Déu, mengeu l’àpat sagrat i feu festa amb les vostres famílies, agraint al Senyor, el vostre Déu, que hagi beneït el vostre treball. *
    8 »No feu de cap manera el que ara fem aquí. Cadascú dóna culte al Senyor com li sembla bé, 9 perquè encara no heu entrat al lloc de repòs, a l’heretat que et dóna el Senyor, el teu Déu. * 10 Quan travessareu el Jordà i us instal·lareu al país que el Senyor, el vostre Déu, us dóna en possessió, ell us concedirà el repòs de tots els enemics del voltant, i podreu viure segurs. 11 Llavors anireu al lloc que el Senyor, el vostre Déu, haurà escollit perquè porti el seu nom, el lloc on vol habitar, i presentareu les ofrenes que us prescric: els holocaustos i altres sacrificis, la desena part de les collites, la part reservada del fruit del vostre treball i el bo i millor dels dons que haureu promès al Senyor amb un vot. 12 Allà, a la presència del Senyor, el vostre Déu, feu festa amb els vostres fills i filles, amb els vostres servents i serventes, i amb els levites que resideixen a les vostres ciutats, ells que no han rebut cap porció de la vostra heretat. *