Deuteronomi10

8 Llavors el Senyor va separar de les altres la tribu de Leví per confiar-li aquestes tasques: portar l’arca de l’aliança del Senyor, acostar-se a la presència del Senyor per oficiar com a sacerdots, i pronunciar la benedicció en el seu nom. Aquestes són les seves tasques encara avui. *