Deuteronomi10

14 Mira: el cel fins al cel del cel, i la terra amb tot el que conté són del Senyor, el teu Déu. *