Deuteronomi10


    1 »Llavors el Senyor em digué: “Talla dues taules de pedra, com les primeres, i puja-me-les a la muntanya. Fes també una arca de fusta. 2 Sobre les taules de pedra hi escriuré els manaments que hi havia en les que has trencat, i després tu les guardaràs dins l’arca.”
    3 »Vaig preparar, doncs, una arca de fusta d’acàcia, vaig tallar dues taules de pedra com les primeres i vaig pujar a la muntanya portant-les a la mà. * 4 El Senyor va escriure en les noves taules el mateix que havia escrit en les primeres: els deu manaments que ell us havia donat des del mig del foc, el dia que estàveu reunits en assemblea al peu de la muntanya. Després me les donà. * 5 Vaig dirigir-me al peu de la muntanya i vaig dipositar les taules dins l’arca que jo havia fet, i allà van quedar, com m’havia manat el Senyor. *