Daniel (fragments grecs)3


    57 »Beneïu el Senyor, totes les seves criatures, *
     canteu-li lloances per sempre.
    58 Beneïu, cels, el Senyor, *
     canteu-li lloances per sempre.
    59 Beneïu-lo, àngels del Senyor, *
     canteu-li lloances per sempre.
    60 Beneïu el Senyor, aigües de l’espai, *
     canteu-li lloances per sempre.
    61 Beneïu el Senyor, tots els seus estols, *
     canteu-li lloances per sempre.
    62 Beneïu el Senyor, sol i lluna,
     canteu-li lloances per sempre.
    63 Beneïu el Senyor, estrelles del cel, *
     canteu-li lloances per sempre.
    64 »Beneïu el Senyor, pluges i rosades,
     canteu-li lloances per sempre.
    65 Beneïu el Senyor, tots els vents, *
     canteu-li lloances per sempre.
    66 Beneïu el Senyor, foc i xardor,
     canteu-li lloances per sempre.
    67 Beneïu el Senyor, fred i calor,
     canteu-li lloances per sempre.
    68 Beneïu el Senyor, rosades i gebre,
     canteu-li lloances per sempre.
    69 Beneïu el Senyor, dies i nits,
     canteu-li lloances per sempre.
    70 Beneïu el Senyor, llum i tenebres,
     canteu-li lloances per sempre.
    71 Beneïu el Senyor, glaç i freds,
     canteu-li lloances per sempre.
    72 Beneïu el Senyor, neus i geleres,
     canteu-li lloances per sempre.
    73 Beneïu el Senyor, núvols i llamps,
     canteu-li lloances per sempre.
    74 »Que la terra beneeixi el Senyor,
     que li canti lloances per sempre.
    75 Beneïu el Senyor, muntanyes i turons, *
     canteu-li lloances per sempre.
    76 Beneïu el Senyor, plantes de la terra,
     canteu-li lloances per sempre.
    77 Beneïu el Senyor, mars i rius,
     canteu-li lloances per sempre.
    78 Beneïu el Senyor, fonts de les aigües,
     canteu-li lloances per sempre.
    79 Beneïu el Senyor, peixos i monstres marins,
     canteu-li lloances per sempre.
    80 Beneïu el Senyor, tots els ocells,
     canteu-li lloances per sempre.
    81 Beneïu el Senyor, feres i ramats, *
     canteu-li lloances per sempre.