Daniel9

27 Durant una setmana d’anys * concertarà amb molts una aliança ferma, * i durant mitja setmana d’anys abolirà sacrificis i oblacions. * Sobre l’angle de l’altar hi haurà l’abominació devastadora, * fins que la ruïna decretada es compleixi en aquell devastador.» *