Daniel8

20 El marrà amb les dues banyes que tu has vist, representa els reis de Mèdia i Pèrsia.