Daniel8

16 Vaig sentir també una veu humana d’enmig de l’Ulai * que cridava:
     »—Gabriel, * fes comprendre la visió a aquest Daniel.