Daniel
Les quatre bèsties i el fill de l’home


7


    1 El primer any del regnat de Baltasar, * rei de Babilònia, Daniel, estant al llit, va tenir un somni; li van passar pel cap unes visions. I va escriure els punts cabdals del somni que havia tingut.