Daniel2

32 Tenia el cap d’or fi; el pit i els braços, de plata; el ventre i les cuixes, de bronze; 33 les cames, de ferro, i els peus, en part de ferro i en part d’argila.