Daniel2

18 demanant-los que imploressin la misericòrdia del Déu del cel * respecte al coneixement d’aquest secret, * perquè no morissin ell i els seus companys amb els altres savis de Babilònia.