Càntic dels Càntics5


    14 Els seus braços * són cilindres d’or
     ornats amb gemmes de Tarsis,
     el seu ventre és vori treballat
     recobert de lapislàtzuli.