Càntic dels Càntics4


    8 Vine amb mi del Líban, esposa,
     vine del Líban!
     Davalla dels cims de l’Amanà,
     de la carena del Senir i de l’Hermon,
     dels caus dels lleons,
     de les muntanyes dels lleopards. *