Càntic dels Càntics4


    14 nard i safrà;
     canya aromàtica i cinamom, *
     amb tota mena d’arbres d’encens,
     amb mirra i àloes,
     amb totes les essències balsàmiques.