Carta als Colossencs2

7 Manteniu-vos arrelats en ell, edificats sobre aquest fonament, * sòlids en la fe que us van ensenyar, i amb una acció de gràcies que mai no s’acabi.