Carta als Colossencs
Exhortacions (3,1-4,6)


3De l’home vell a l’home nou