Carta als Colossencs1

5 moguts com esteu per l’esperança d’allò que us és reservat en el cel. * Aquesta esperança us l’ha feta conèixer la paraula de la veritat, l’evangeli, * 6 que ha arribat fins a vosaltres. * I així com creix i dóna fruit en tot el món, * és present entre vosaltres des del dia que el vau sentir i que vau reconèixer la gràcia de Déu en tota la seva veritat.