Carta als Colossencs1


    24 Ara estic content de patir per vosaltres i de completar així en la meva carn allò que manca als sofriments del Crist * en bé del seu cos, que és l’Església. * 25 Jo sóc servidor d’aquesta Església en virtut de la missió que Déu m’ha confiat a favor vostre: anunciar plenament la paraula de Déu, * 26 el seu misteri, amagat durant segles i generacions i que ara ell ha revelat als qui formen el seu poble sant. 27 Déu els ha volgut fer conèixer la riquesa i la glòria d’aquest seu misteri a favor dels pagans, * és a dir, que Crist, l’esperança de la glòria, * estigui en vosaltres. * 28 Nosaltres l’anunciem a ell, encaminant tots els homes i instruint-los en tota mena de saviesa, per tal de fer arribar tothom a l’home perfecte en Crist. *