Carta als Colossencs1


    15 Ell és la imatge del Déu invisible, *
     engendrat abans de tota la creació, *
    18 Ell és també el cap del cos, que és l’Església. *
     Ell és l’origen, *
     el primogènit dels qui retornen d’entre els morts, *
     perquè ell ha de ser en tot el primer.