Carta als Colossencs1


    15 Ell és la imatge del Déu invisible, *
     engendrat abans de tota la creació, *
    16 ja que Déu ha creat per ell totes les coses, *
     tant les del cel com les de la terra,
     tant les visibles com les invisibles,
     trons i sobiranies,
     potències i autoritats. *
     Tot ha estat creat per ell i destinat a ell.
    17 Ell existeix abans de tot, *
     i tot es manté unit gràcies a ell. *
    18 Ell és també el cap del cos, que és l’Església. *
     Ell és l’origen, *
     el primogènit dels qui retornen d’entre els morts, *
     perquè ell ha de ser en tot el primer.
    19 Déu volgué que residís en ell tota la plenitud. *
    20 Déu volgué reconciliar-ho tot per ell
     i destinar-ho a ell,
     posant la pau en tot el que hi ha,
     tant a la terra com al cel,
     per la sang de la creu de Jesucrist. *