Cohèlet (Eclesiastès)9

8 Porta en tota ocasió vestits blancs * i que no falti mai perfum en el teu cap. *