Apocalipsi5


    13 Després vaig sentir totes les criatures que hi ha al cel, a la terra, sota la terra i al mar, totes les que hi ha en aquests llocs, que proclamaven:
     —Al qui seu al tron i a l’Anyell
     siguin donats la lloança, l’honor,
     la glòria i el poder pels segles dels segles.