Apocalipsi5


    11 Llavors, en plena visió, vaig sentir les veus d’una multitud d’àngels que envoltaven el tron, * i les veus dels vivents i dels ancians. Eren milers de milers i miríades de miríades, * 12 que exclamaven amb veu forta:
     —Digne és l’Anyell que ha estat degollat
     de rebre tot poder, riquesa, saviesa,
     força, honor, glòria i lloança. *
    13 Després vaig sentir totes les criatures que hi ha al cel, a la terra, sota la terra i al mar, totes les que hi ha en aquests llocs, que proclamaven:
     —Al qui seu al tron i a l’Anyell
     siguin donats la lloança, l’honor,
     la glòria i el poder pels segles dels segles.
    14 Els quatre vivents responien:
     —Amén.
     I els ancians es van prosternar adorant.