Apocalipsi
Visió preparatòria: litúrgia celestial


4


    1 Després d’això, vaig veure una porta oberta en el cel, i vaig sentir aquella veu semblant al toc de trompeta que abans m’havia parlat. * Em deia:
     —Puja aquí dalt i et faré conèixer allò que aviat, després d’aquestes coses, ha de succeir. *