Apocalipsi21

4 Eixugarà totes les llàgrimesdels seus ulls, * i no existirà més la mort, * ni dol, ni crits, ni sofriment. * Perquè les coses d’abans han passat. *