Apocalipsi21


    1 Després vaig veure un cel nou i una terra nova. * El primer cel i la primera terra havien passat, i el mar ja no existia. *
    2 Llavors vaig veure baixar del cel, * venint de Déu, la ciutat santa, * la nova Jerusalem, * abillada com una núvia que s’engalana per al seu espòs. * 3 I vaig sentir una veu forta * que proclamava des del tron:
     —Aquest és el tabernacle on Déu habitarà amb els homes. * Ells seran el seu poble * i el seu Déu serà “Déu que és amb ells”. * 4 Eixugarà totes les llàgrimesdels seus ulls, * i no existirà més la mort, * ni dol, ni crits, ni sofriment. * Perquè les coses d’abans han passat. *
    5 I el qui seu al tron va afirmar:
     —Jo faig que tot sigui nou. *
     I afegí:
     —Escriu aquestes paraules, perquè són certes i veritables. *