Apocalipsi20

2 L’àngel va agafar el drac, la serp antiga, que és el diable i Satanàs, * i l’encadenà per mil anys; 3 el va llançar a l’abisme, on el tancà amb clau i segellà la porta * perquè no enganyi més els pobles * fins que es compleixin els mil anys. Acabat, caldrà que sigui deslligat per poc temps. *
    7 I quan s’hauran complert els mil anys, Satanàs serà desencadenat de la seva presó 8 i sortirà per enganyar els pobles de les quatre parts de la terra, Gog i Magog. * Reunirà i conduirà al combat una multitud tan nombrosa com els grans de sorra de la vora de la mar. * 9 Pujaran, doncs, per tota l’extensió de la terra i encerclaran el campament del poble sant i la ciutat estimada. * Però caurà foc del cel i els consumirà, * 10 i el diable que els havia enganyat serà llançat a l’estany de foc atiat amb sofre, * al costat de la bèstia i del fals profeta. * Allí seran turmentats de nit i de dia pels segles dels segles.