Apocalipsi19

20 La bèstia va ser capturada, juntament amb el fals profeta * que obrava prodigis davant d’ella i enganyava així els qui portaven la marca de la bèstia i adoraven la seva estàtua. * Tots dos van ser tirats vius a l’estany de foc atiat amb sofre. *