Apocalipsi
Litúrgia celestial: Les noces de l’Anyell


19


    1 Després d’això, vaig sentir al cel la veu forta * d’una gran gentada * que proclamava:
     —Al·leluia! * La salvació, la glòria i el poder són del nostre Déu.
    3 I proclamaven encara:
     —Al·leluia! El fum del seu incendi pujarà pels segles dels segles. *