Apocalipsi16

16 Els van convocar al lloc que en hebreu es diu Harmagedon. *